Antibiotice: Profitabilitate crescută, în contextul creșterii veniturilor, în primele 9 luni ale anului 2022

Distribuie

Antibiotice SA a remis Bursei de Valori Bucureşti, pe 11 noiembrie, raportul cuprinzând rezultatele economico-financiare aferente primelor 9 luni ale anului 2022. Datele din raport reflectă creșteri sustenabile ale afacerilor companiei, ce se înscriu în trendul de dezvoltare prevăzut în Planul de afaceri multianual, aferent perioadei 2021-2030.

Venituri din vânzări, în creștere cu 47%

Veniturile din vânzări ale companiei Antibiotice obținute în primele 9 luni ale anului 2022 sunt în valoare de 361,7 milioane lei, cu 47% mai mari comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2021, când valoarea acestora a fost de 245,7 milioane lei. Aceste venituri în creștere sunt rezultatul reorganizării activităților de marketing și vânzări din piața internă, al reașezării structurilor de produse vândute, dar și orientării spre publicul țintă, prin campanii de promovare către profesioniști în domeniul sănătății și către publicul larg.

Consolidarea afacerii în piața internă

În contextul reluării trendului ascendent al pieței farmaceutice după perioada de stagnare din anii pandemici (2020 și 2021), vânzările companiei Antibiotice au înregistrat creșteri semnificative.

Din valoarea de 361,7 milioane lei, valoarea veniturilor realizate pe piața internă este de 220 milioane lei, o pondere de 83% fiind reprezentată de vânzările de medicamente cu prescripție medicală, ce au prețuri strict reglementate.

În primele 9 luni ale anului 2022, vânzările pe canalul hospitalau crescut cu 27%, până la valoarea de 99 milioane lei, în comparație cu 78 milioane lei în primele 9 luni din 2021.

Principalele produse valorificate pe canalul hospital sunt medicamentele antiinfecțioase injectabile, pentru care compania deține singura capacitate de producție certificată GMP din România.

Interesul tot mai crescut pentru un stil de viață activ și sănătos a favorizat creșteri semnificative și pentru vânzările de produse fără prescripție medicală și cele destinate prevenției (OTC-uri, suplimente alimentare și dispozitive medicale). În perioada analizată, suplimentele alimentare din gama Nutriensa® (Fluxiv®, Silithor®, Soriso®, Imunofix®, Lejer®, gama Simbiflora®, Equilibra®, Fezivit C® și Sprinten®), medicamentele OTC (gama Clafen®, Bromhexin®, gama Clotrimazol®) și dispozitivele medicale au înregistrat o creștere cu 19% comparativ cu primele 9 luni din 2021, ajungând la valoarea de 16 milioane lei.

Trendul ascendent în care se încadrează vânzările pe segmentul retail este susținut de investiții importante în promovarea acestor categorii de produse în mediile de comunicare TV, radio și social media. Ca rezultat, vânzările pe canalele de consum reprezentate de farmaciile independente și minilanțuriau crescut cu 27% comparativ cu perioada similară din anul precedent (de la 7,7 milioane lei, la 9,8 milioane lei).

Afacerile pe piețele internaționale, în creștere cu 48%

Exportul de medicamente și substanțe active în primele 9 luni ale anului au fost în valoarea de 141,7 milioane lei, în creștere cu 48% raportat la perioada similară a anului trecut (95,7 milioane lei).

Ø Exportul de Nistatină, cu 66% mai mare comparativ cu perioada similară

Pentru Nistatină, substanță activă, veniturile realizate în primele 9 luni din 2022 au fost de 59,4 milioane lei, cu 66% peste valoarea înregistrată în perioada similară a anului precedent (35,7 milioane lei). Aceste valori se explică prin contextul revenirii pe un trend de creștere, post-pandemie, pentru produsele finite ce au la bază substanța activă Nistatină, pe toate piețele unde Antibiotice este prezentă și cu precădere în Statele Unite ale Americii, Europa, America Latină, Asia Pacific, dar și prin adoptarea unor strategii de marketing adaptate la specificul piețelor țintă.

Ø Continuitatea în piața externă aduce cote de piață consistente produselor marca Antibiotice

Vânzările de produse finite pe piețele internaționale au înregistrat în primele 9 luni din 2022 o majorare cu 37%, până la valoarea de 82,3 milioane lei, superioare valorii de 60 milioane lei, înregistrată în perioada similară din 2021. Produsele  antiinfecțioase și cardiovasculare sunt printre cele mai solicitate produse la export în teritorii noi – Marea Britanie, Danemarca, Olanda, precum și în destinații consacrate ca Statele Unite ale Americii, Vietnam, Rep. Moldova, Serbia.

Totodată, în SUA, Antibiotice este unul din principalii furnizori de medicamente antiinfecțioase sterile injectabile. Un număr de 8 medicamente sunt înregistrate pe această piață, iar gama Nafcilină și gama Ampiplus® dețin o cotă de piață de 27%, respectiv 11%.(conform datelor de piață IQVIA).

În Vietnam, ca urmare a prezenței constante în ultimii 10 ani, Antibiotice deține cote de piață între 30% și 40%, pentru unele produse betalactamice injectabile ce sunt distribuite în principalele spitale din țară.

Dezvoltare durabilă prin proiecte de investiții strategice

În primele 9 luni ale anului 2022 au fost investiți 32,37 mil. lei pentru dezvoltarea strategică a companiei și consolidarea afacerii. Aceste investiții au vizat dezvoltarea capacităților de producție, a portofoliului de produse noi prin cercetare proprie și in-licensing, precum și implementare de proiecte de eficiență energetică în vederea adaptării platformei industriale și logisticii existente, la noile planuri de perspectivă.

Investițiile pentru dezvoltare strategică, în valoare de 11,97 mil. lei, au presupus dezvoltarea portofoliului de produse (7,83 mil. lei) și noi site-uri de producție (4,14 mil. lei).

S-au finalizat lucrările de investiții în noua fabrică de produse topice care a fost inspectată în luna octombrie în vederea acordării certificării Good Manufacturing Practice. Această nouă capacitate modernă de fabricație îndeplinește toate condițiile pentru a fi autorizată pe toate piețele reglementate, inclusiv cea a Statelor Unite ale Americii. Cu o capacitate dublă de producție față de cea existentă, noua fabrică va produce medicamente destinate atât pieței din România, cât și pentru exportul pe piețele internaționale, în vederea realizării indicatorilor din planul de afaceri.

Investițiile pentru consolidarea afacerii, în valoare de 20,40 mil. lei, s-au axat pe tehnologia informației, telecomunicații și digitalizarea proceselor (1,39 mil. lei), adaptarea la tendințele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare și distribuție utilități, depozitare materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri naționale (10,47 mil. lei), sistemul de management integrat (calitate, mediu, sustenabilitate, sănătate și securitate în muncă) (1,52 mil. lei) și modernizarea site-urilor și echipamentelor (7,02 mil. lei).

Totodată, au fost demarate procedurile pentru implementarea proiectului Centrală electrică fotovoltaică de 2,5 MW, care va asigura 25% din consumul propriu de energie al companiei, din energie produsă 100% din resurse regenerabile.

Dezvoltarea resursei umane prin Academia a+

Antibiotice SA și-a modernizat sistemele de motivare și a creat noi programe de dezvoltare a competențelor actualilor și viitorilor săi angajați, pentru a deveni un brand tot mai atractiv pe piața muncii, pentru care merită să lucrezi.

Academia a+, program pentru dezvoltarea de proiecte de educare, inovare, susținere și dezvoltare a competențelor profesionale, are ca obiectiv specializarea și adaptarea resursei umane la noua configurație a platformei industriale, în perspectiva anilor 2028-2030. Parte a politicii de asigurare sustenabilă a resursei umane calificate, realizată în parteneriat cu mediul academic și de învățământ tehnic, Academia a+ prin cele două structuri ale sale, Colegiul Tehnic a+ și Școala de afaceri a+, a facilitat atragerea de noi angajați și prezentarea oportunităților de dezvoltare a unei cariere în industrie, pentru viitori specialiști cu profesii conexe industriei farmaceutice.

În primele 9 luni ale anului au fost atrași 12 tineri noi angajați proveniți din mediul rural, ce au fost instruiți timp de 6 luni în cadrul Colegiului Tehnic a+ și au fost deja angajați pentru susținerea activității de fabricație.

Ajuns la a 7-a ediție, programul Perform a+ și-a extins adresabilitatea astfel încât în 2022, absolvenți de la 4 facultăți ieșene – Facultatea de Farmacie (UMF Iași), Facultățile de Biologie și Chimie (Al. I. Cuza Iași) și Facultatea de Inginerie chimică și protecția și protecția mediului  (Univ. Ghe. Asachi Iași)- s-au alăturat acestui proiect. În decursul anilor, dintre participanții la Perform a+, aproximativ 25% au fost recrutați, pentru ocuparea de posturi disponibile în domeniul fabricației de medicamente, Regulatory Affairs, cercetării și controlului produselor farmaceutice.

Scăderea gradului de îndatorare la 18%

În perioada analizată, gradul de îndatorare al companiei a scăzut la 18%, comparativ cu 29,7% cât a fost în perioada similară a anului precedent.

Gradul de îndatorare calculat ca raport între capitalul împrumutat și capitalul propriu a scăzut prin măsuri de îmbunătățire a managementului fluxurilor financiare, precum reducerea perioadelor de recuperare a creanțelor, reașezarea termenelor de plată la furnizori și restructurarea datoriilor bancare.

Profit net în creștere cu 62%

Profitul net obținut în perioada analizată este de 29,5 milioane lei, în creștere cu 62% comparativ cu valoarea înregistrată în primele nouă luni ale anului 2021 (18,2 milioane lei).

Creșterea veniturilor a generat randamente superioare, pe fondul majorării vânzărilor de produse în piața internă și internațională, într-o structură favorabilă profitului.

De asemenea, majorarea indicatorului de profitabilitate este consecința unui management riguros al cheltuielilor operaționale ce are ca scop maximizarea randamentelor de operare.

Creșterea profitabilității a fost susținută și prin strategia de reducere a consumurilor de utilități, ca urmare a investițiilor realizate anterior în up-gradarea și modernizarea infrastructurii proprii.

Antibiotice în primele 9 luni ale anului 2022:

  • Creșterea cu 47%a veniturilor din vânzări
  • Exportul de Nistatină în creștere cu 66%
  • Finalizarea investiției în noua fabrică de produse topice
  • Reducerea gradului de îndatorare de la 29,7% la 18%
  • Profit net în creștere cu 62%

Activități similare