Comunitatea CELF: Complexitatea prețurilor de transfer: inspecții, controverse și soluții

Distribuie

Prima întâlnire din această toamnă a comunității CELF – Centrul de Excelență în Litigii Fiscale al NNDKP a avut loc pe 21 septembrie, iar subiectul propus spre discuție a fost unul de actualitate: prețurile de transfer. Invitații lui Marius Ionescu, Partener NNDKP Consultanță fiscală, au fost Silviu Bădescu, Partener NNDKP Consultanță Fiscală, Sorina Olaru, Partener NNDKP și Mihai Lupu, Partener, Transfer Pricing Services.

Invitații au evidențiat complexitatea și specificitatea spețelor de transfer pricing în practică, precum și gradul de dificultate al inspecțiilor și litigiilor în acest domeniu. Printre temele tehnice abordate se numără analiza de către autoritățile fiscale a profitabilității globale a unei companii și comparația cu rezultatele obținute într-un studiu de comparabilitate efectuat la nivel de sector de activitate. În plus, apare problema ajustărilor de prețuri de transfer pe care autoritățile le efectuează si care au impact fiscal (nu și unul comercial), aspect care ridică problema existenței unei duble impozitări la nivelul grupului. Ajustările voluntare și recalificarea împrumuturilor în capital social sunt alte subiecte relevante, la fel ca dezbaterile privind aplicarea TVA în cazul ajustărilor de prețuri de transfer. Recalificarea în cadrul inspecțiilor a profilului funcțional al contribuabilului este o altă speță întâlnită în practica specialiștilor în prețuri de transfer în ultima perioadă.

Pentru multinaționale, gestionarea prețurilor de transfer este un subiect important și complex. Principiul de la care se pleacă  este unul simplu: “Ce ar face două părți independente într-o anumită situație?” Autoritățile fiscale devin tot mai competente în investigarea dosarelor de prețuri de transfer, dar există o diferență semnificativă de experiență și expertiză între echipele centrale care se ocupă de analiza de risc la nivel regional și echipele de control locale care trebuie să facă efectiv verificarea la nivelul contribuabilului. Alegerea părții testate într-o tranzacție este subiectul unor dezbateri îndelungate, dar adesea autoritățile fiscale aleg (fără ca acest lucru să fie și corect) contribuabilul din România, argumentând că  de la acesta se pot obține informații. Contribuabilii sunt sfătuiți să fie atenți la modul în care se face inspecția și, în măsura în care echipa de control nu are competențe în ceea ce privește prețurile de transfer, să încerce să poarte un dialog , chiar și la nivel informal, cu echipa care a efectuat analiza de risc pentru a lămuri orice aspecte neclare sau problematice. Analiza profitabilității în cadrul dosarelor de prețuri de transfer este adesea făcută de autoritățile fiscale pentru fiecare an în parte, însă contribuabilii au dreptul legal de a utiliza o abordare multianuală în dosarul de prețuri de transfer în cazul în care aceasta este mai relevantă pentru situația lor specifică.

Decizia de impunere în cazurile având ca element central prețurile de transfer se fundamentează pe o analiză tehnică realizată de specialiști ANAF. Calea judiciară de schimbare a unei astfel de decizii este anevoioasă, presupune formularea unei contestații administrative și a unor cereri în fața instanțelor de judecată, soluția fiind în mare parte dependentă de rezultatele expertizelor dispuse în cauză și de puterea de înțelegere privind acest domeniu specializat. Procedura de acord amiabil reprezintă o alternativă necontencioasă la procedurile judiciare, derulată de autoritățile fiscale din statele membre fie în temeiul Convenției de arbitraj, fie în temeiul Directivei, scopul final al acesteia fiind acela de accelera durata soluționării disputelor fiscale și de a conferi soluții uniforme și independente de către specialiști cu înaltă calificare în materie, care sunt aduse la îndeplinire de către autoritățile fiscale de îndată.

Întâlnirea comunității CELF a oferit o perspectivă profundă asupra prețurilor de transfer și a complexității acestui domeniu în practica fiscală. Spețele discutate au evidențiat importanța unei gestionări adecvate a acestui subiect în contextul activităților multinaționale, precum și necesitatea unei pregătiri specializate a contribuabililor și a autorităților fiscale. Litigiile și controversele legate de prețurile de transfer nu sunt doar o realitate în creștere, ci și o provocare pentru toate părțile implicate. Tema rămâne una importantă pe agenda fiscală, iar gestionarea eficientă și în conformitate cu principiile orientative este crucială pentru companiile multinaționale și pentru autoritățile fiscale.

Activități similare