Academia de Studii Economice Bucureşti

0

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Facultatea de Management, Facultatea de Marketing, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, Facultatea de Drept, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Facultatea de Business și Turism, Bucharest Business School (Școala de Afaceri), Facultatea de Administrație și Management Public și Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine.

In brief

Activă din: 1913

Domeniu: Educatie

Cluster: Universitati

Contacte: 700

Organizații: 13

Țara: România

Prezență: București