Asociația Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale (CEAI)

0

Comunitatea de Economie și Afaceri Internationale (CEAI) -organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, dedicată studentilor de la specializarea Economie și Afaceri Internaționale, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.

Printre obiectivele CEAI se numără:

  • Organizarea de proiecte și activități care să contribuie la atingerea scopului Asociaţiei;
  • Reprezentarea membrilor Asociaţiei pe lângă autoritățile și administraţia învățământului superior, administraţia de stat, precum și pe lângă alte organizaţii naţionale şi internaţionale;
  • Susţinerea și promovarea intereselor socio-profesionale ale studenților care urmează specializarea Economie și Afaceri Internaționale;
  • Sprijinirea activității de modernizare a învățământului economic, prin training-uri și conferințe de informare și dezvoltare personală;
  • Consolidarea relaţiilor cu mediile universitare și de cercetare ştiinţifică din străinătate;
  • Propagarea culturii economice în rândul membrilor Asociaţiei, promovarea ideilor şi studiilor economice cu impact asupra economiei aplicate, inclusiv prin publicaţii proprii;
  • Organizarea de manifestări culturale, sportive și de divertisment;
  • Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, organizații patronale, organe ale administraţiei publice de stat centrale sau locale, instituții de învăţământ și cu alte organisme pentru desfășurarea de activități necesare îndeplinirii scopului principal al Asociaţiei;
  • Organizarea de cluburi, cercuri și reuniuni studențești și ale absolvenţilor de învățământ superior.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Asociatii studenti

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Iași