Asociația Distroficilor Muscular din România

0

ADMR este asociaţie naţionalã de persoane cu handicap neuromuscular și  are misiunea de a apăra și promova drepturile și interesele legitime comune persoanelor diagnosticate cu distrofii musculare. Statistica înregistrează 35 000 de astfel de cazuri în România. Scopul ADMR se realizează prin informare și monitorizare sistematică, dialog și consultare, prin propuneri legislative, prin campanii strategice de influențare a politicilor publice. ADMR desfășoară activități de integrare a distroficilor în societate, acțiuni de susținere a acestora în familie, acțiuni de educare a aparținătorilor, acțiuni de instruire a membrilor săi, pentru ca aceștia să-și cunoască drepturile, activități recreative și culturale. ADMR este proprietara unui vast imobil în localitatea Vâlcele, jud. Covasna care adãposteşte Centrul de Asistență. ADMR este membru cu drepturi depline în Consiliul Național al Dizabilității din România. ADMR informează periodic pacienții distrofici despre programe proprii, noutăţi privind cercetarea medicală în domeniu, precum şi multe alte aspecte legate de viaţa asociaţiei.

ADMR este membru cu drept deplin în Consiliul Național al Dizabilității din România și este membră a EAMDA (Alianţa Europeană a ţărilor cu asociaţii pentru persoanele cu handicap neuromuscular), site www.eamda.net, şi WANDA (Alianţa Mondialã a ţărilor cu asociaţii pentru persoanele cu handicap neuromuscular).

In brief

Activă din: 1990

Domeniu: Sanatate

Cluster: Asociatii Pacienti

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Arad, București, Covasna, Iași