Asociația Humains Profiles România

0

Activează în scopul promovării, apărării si respectării drepturilor persoanelor de orice varsta care se afla în orice formă de dificultate. Asociatia Humains Profiles promovează drepturile fundamentale aşa cum sunt descrise în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Convenţia Internaţională a Drepturilor Omului şi Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului, în special dreptul la educaţie, dreptul la familie, dreptul la libera exprimare, dreptul la nediscriminare, dreptul la un mediu curat.

In brief

Activă din: 2009

Domeniu: Sanatate

Cluster: Asociatii Pacienti

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Teleorman