Asociația Părinților Copiilor cu Surdocecitate din România

0

Promovarea unei societăţi incluzive, în care drepturile persoanelor cu surdocecitate şi ale persoanelor cu dizabilităţi multiple să fie respectate, dându-le astfel posibilitatea să aibă un rol activ în societatea românească, este unul din principalele obiective ale asociației. Aceasta a militat permanent pentru recunoaşterea acestei dizabilităţi, iar persoanelor cu surdocecitate să li se ofere toate condiţiile pentru a se putea integra în societate

In brief

Activă din:

Domeniu: Sanatate

Cluster: Asociatii Pacienti

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București