Asociația ”Prietenii de lânga tine”

0

Asociația urmărește Iniţierea /susţinerea unor iniţiative de dezvoltare locală cu focus pe serviciile publice locale şi parteneriatul local care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător, identificarea şi accesarea unor surse de finanţare ce pot contribui la dezvoltarea comunităţii locale şi a societăţii în ansamblul ei. Tipurile de activităţi realizate de către aceasta sunt: Campanii de educaţie ecologică şi atitudine civică, Proiecte de responsabilitate socială destinate companiilor responsabile, care îşi implică şi angajaţii în activităţi care să aducă un impact real şi de durată în comunităţi şi zone defavorizate, Dezvoltarea unei reţele de voluntari,  prieteni ai mediului şi persoanelor cu autism sau dizabilităţi  Campanii de informare, de sensibilizare şi de promovare a unei mai bune înţelegeri a autismului şi a nevoilor persoanelor cu autism.

In brief

Activă din: 2015

Domeniu: Sanatate

Cluster: Asociatii Pacienti

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Giurgiu