Asociația ”Rebeca Faith-Hope-Love”

0

Obiectivele asociației sunt identificarea nevoilor reale ale copiilor cu nevoi speciale în vederea îmbunatățirii calității vieții, a ameliorării sănătății lor prin respectarea principiului egalității de șanse și dezvoltarea accesului la informare, medicamente și tratamente în țară și străinătate; identificarea nevoilor sociale individuale, familiale și de grup ale copiilor cu nevoi speciale; consilierea psihologica a acestora; informarea despre drepturile și obligațiile lor; sensibilizarea autorităților și comunităților în vederea menținerii în comunitate a copiilor cu nevoi speciale; facilitarea înființării de centre de recuperare fixe sau mobile; organizarea de seminarii și evenimente cu scop de informare despre noutățile apărute în tratarea bolilor; inițierea de măsuri cu scopul/prevenirii și/sau limitării/ reducerii situațiilor de dificultate și vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea sociala a copiilor cu nevoi speciale.

In brief

Activă din: 2017

Domeniu: Sanatate

Cluster: Asociatii Pacienti

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Toate