Asociația Română pentru Copii Dislexici

0

Asociaţia Română Pentru Copii Dislexici s-a înfiinţat în anul 2002, de către părinţi şi cadre didactice (psihologi, logopezi, profesori, învăţători), având printre obiective popularizarea şi conştientizarea existenţei reale în România a fenomenului tulburărilor de învăţare şi a cunoştinţelor legate de aceasta; popularizarea metodelor adecvate de tratare; asigurarea drepturilor şi formelor de educaţie a copiilor dislexici, similare celor din ţările europene şi SUA; implementarea metodelor inovative de tratare; acordare de sprijin copiilor dislexici şi familiilor acestora; formarea cadrelor didactice; asigurarea şanselor egale pentru copiii dislexici în învăţământ şi în societate. Printre activitățile asociației se numără derularea diferitelor proiecte de popularizare, conştientizare şi sensibilizare, elaborare de cărţi de specialitate, cursuri de formare, supervizare, consiliere, informaţii pentru părinţi, participări şi prezentări la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale, și schimburi de experiență.

In brief

Activă din: 2002

Domeniu: Sanatate

Cluster: Asociatii Pacienti

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Toate