Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

0

UNIUNEA CAMERELOR DE COMERŢ BILATERALE DIN ROMÂNIA (UCCBR) a fost înfiinţată în anul 1995, ca rezultat al hotărârii Camerelor de Comerţ şi Industrie Bilaterale din România de a-şi uni eforturile pentru a contribui în mod substanţial la dezvoltarea cooperării economice internaţionale dintre România şi ţările partenere reprezentate de aceste camere, prin intermediul Diplomaţiei Economice.

UCCBR este persoană juridică de sine stătătoare, membru colectiv al Camerei Naţionale, parte a Sistemului Naţional Cameral, fără caracter politic şi fără scop patrimonial. Participarea ca membru al UCCBR este deschisă tuturor camerelor bilaterale, persoane juridice din România sau din alte ţări, care activează pe teritoriul României, care aderă şi recunosc statutul acesteia şi care consideră că prin activitatea lor pot contribui la dezvoltarea Comerţului Exterior.

In brief

Activă din:

Domeniu: Business

Cluster: Camere de Comert

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București