Camera de Comerţ şi Industrie Alba

0

Camerele de comerț sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Alba este o organizație asociativă de interes și utilitate publică, cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică, autonomă, fără scop lucrativ și non-profit, constituită de către comercianții din județ, în temeiul Decretului-Lege nr.133/1990, recunoscută prin Hotărârea Guvernului nr.799/1990.

In brief

Activă din:

Domeniu: Business

Cluster: Camere de Comert

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Alba