Camera de Comerț și Industrie România Azerbaijan

0

Camera Bilaterală de Comerț și Industrie România – Azerbaidjan propune reprezentarea unitară a intereselor membrilor săi, susținerea, protejarea și apărarea acestora în relațiile cu autoritățile publice române și azerbaidjene, cu instituțiile din străinătate, cu alte persoane juridice și fizice, atât în plan național, cât și internațional, pentru dezvoltarea producției industriale și a schimburilor comerciale, în deplin acord cu prevederile tratatelor și convențiilor internaționale, legilor, actelor normative în vigoare și Statutului.

In brief

Activă din:

Domeniu: Business

Cluster: Camere de Comert

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București