Casa Corpului Didactic Mureş

0

CASELE CORPULUI DIDACTIC s-au  înființat prin Ordinul Ministrului Învățământului din anul 1969 în fiecare centru de județ și în municipiul București. Prin Ordinul nr. 9867/1990 al Ministrului Învățământului, Casele Corpului Didactic au fost reînființate. Ele sunt instituții cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu, subordonate metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, şi au ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învățământul preuniversitar. Rolul CCD a fost adaptat contextului pandemic, incluzând și componenta de facilitare a formării, aspect reglementat prin ordin de ministru. Aceasta se bazează pe egalitate de șanse și sustenabilitate, în vederea dezvoltării competenței didactice și a abilităților digitale pentru un proces optim de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ din România.

Misiunea CCD Mureș este de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar.

In brief

Activă din: 1969

Domeniu: Educatie

Cluster: Administratie, Scoli

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Mureș