Centrul de Sănătate STB S.A.

0

Centrul de Sănătate STB S.A. este un furnizor de servicii medicale private care și-a început activitatea în anul 2019. Acesta oferă în centrul din București următoarele servicii medicale: asistență medicală curativă și profilactică (pentru specialitățile: medicină internă/cardiologie; oftalmologie; ORL;  neurologie; ginecologie; chirurgie; psihiatrie; pneumologie; ortopedie), servicii medicale de Medicina Muncii și conexe; efectuarea examenelor medicale în cadrul comisiei de siguranța transporturilor; analize medicale; servicii de sterilizare; fișă auto preschimbare/obtinere categorie șoferi amatori și profesioniști; fișă port armă; certificat medical tip A5; referat de specialitate pentru comisii de expertiză; alte investigații în cadrul specialităților enumerate.

In brief

Activă din: 2019

Domeniu: Sanatate

Cluster: Clinici Private

Contacte: 77

Organizații:

Țara: România

Prezență: București