Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galați

0

Colegiul Economic „Vigil Madgearu” are o vechime de aproximativ un secol şi jumătate, fiind înfiinţat în anul 1864 cu numele de „Şcoala Comercială Superioară”, prima de acest gen în România.Şcolile Comerciale Superioare aveaudurata cursurilor de 4 ani iar absolvenţii erau obligaţi să facă stagiul de practică de 6 luniîn bănci, institute de credit publice sau private şi comerţ. Fără acest stagiu elevii nu puteauobţine certificatul de absolvire a şcolii.

In brief

Activă din: 1964

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Galați