Colegiul Național Economic ”Andrei Bârseanu” Brașov

0

În 1850 începe să funcționeze la Brașov, în urma preocupărilor “Eforiei scolastice”, din care făceau parte Ion Popescu, George Barițiu, Ion Juga, Iacob Mureșianu, Ion Pantazi, Nicolaie Dima și Iosif Barac, primele clase ale gimnaziului inferior, pentru care se primește aprobarea oficială odată cu anul școlar 1853-1854. Paralel cu aceste inițiative, negustorimea din Brașov se preocupa tot mai mult pentru pregătirea tinerilor în activitatea comercială, înființându-se astfel, în 1857, un curs seral cu denumirea “Curs de seară pe seama ucenicilor și a calfelor de la prăvălii”; finanțat de către comercianții români din Brașov.

In brief

Activă din: 1850

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Brașov