Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca

0

Momentul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 consemna existenţa a cinci şcoli în învăţământul secundar de stat din Cluj: un liceu de fete, două şcoli normale şi două şcoli civile, una pentru fete şi una pentru băieţi. Toate celelalte şcoli care au funcţionat aici până în 1919 erau şcoli confesionale.

Şcolile civile din Cluj au fost înfiinţate în 1870, fiind iniţial şcoli comunale (susţinute de oraş), ulterior au fost preluate de statul maghiar.

În actualul local al Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” a funcţionat între 1870-1919 Şcoala civilă de Fete, care a devenit şcoală de stat în 1896.

În zilele de 12-15 iunie 1919 cele cinci şcoli secundare din Cluj au fost preluate de statul român. Până la această dată în şcolile secundare învăţământul se desfăşura numai în limba maghiară. În anul 1919 a început organizarea învăţământului românesc de toate gradele. Noile condiţii istorice impuneau reorganizarea inclusiv a spaţiului destinat învăţământului de stat. Pentru a crea posibilitatea înfiinţării primului liceu la Cluj (Liceul Bariţiu) s-a luat hotărârea ca Şcoala civilă de băieţi să fie mutată în localul de pe strada Mihail Kogălniceanu, numărul 9, actualul local al Liceului „Emil Racoviţă”.

In brief

Activă din: 1919

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Cluj