Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi

0

În geografia culturală a orașului Iași, Colegiul Național „Emil Racoviţă” este un reper important prin spiritul racoviţist imprimat de-a lungul timpului generaţiilor de absolvenţi şi prin loialitatea competiţiei cu celelalte colegii de elită, competiţie înţeleasă ca permanent dialog într-o onestă colaborare. Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi are rol de avangardă în modernizarea şi reformarea învățământului românesc preuniversitar. Este componentă activă în integrarea europeană a şcolii româneşti.

Începuturile. Colegiul Național Emil Racoviță a fost înființat în septembrie 1964. Clădirea în care a început să funcţioneze liceul este cea în care-şi desfăşoară activitatea şi în prezent. Liceul a dispus chiar de la înfiinţare de 24 săli de clasă, trei laboratoare dotate cu aparatura necesară pentru fizică, chimie, biologie şi două ateliere în care se studia în trecut artele tâmplăriei şi lăcătuşeriei – unde se desfăşura instruirea practică a elevilor din clasele V-VIII, precum şi de o bibliotecă conţinând astăzi peste 30300 volume. Această clădire fusese însă concepută în soluţii elementare, ceea ce face ca odată cu creşterea populaţiei şcolare, spaţiul să devină insuficient. S-a simţit nevoia unei ameliorări. Astfel într-o primă etapă, în 1967, s-au desfiinţat atelierele şcoală, elevii din clasele V-VIII realizând instruirea practică la unităţile şcolare din apropiere. Pe linia măsurilor de modernizare a învăţământului se înscrie crearea cabinetului fonetic pentru învăţar ea limbilor străine, dotat cu aparatură modernă, numărându-se printre primele realizări de acest gen din Moldova.

In brief

Activă din: 1964

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte: 81

Organizații: 1

Țara: România

Prezență: Iași