Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava

0

La 7 septembrie 1949 s-a semnat actul de naștere al Școlii Pedagogice din Suceava prin reprofilarea Școlii Medii Tehnice de Fete cu durata de 4 ani. Școală Pedagogică din Suceava a continuat tradiția școlii din Cernăuți formându-și un drum propriu în evoluția învățământului românesc. Instruirea și educarea celor care vor răspunde apoi mulți ani de soarta învățământului primar și preprimar a reprezentat preocuparea fundamentală a întregului colectiv didactic al școlii.
Apariția unor specializări noi (jurnalism – relații publice, studii europene, sociologie, limbi străine aplicate) a favorizat semnarea unor parteneriate cu universități de prestigiu din țară (București, Cluj, Iași) și realizarea unor proiecte comune cu școli din Franța, Olanda, Italia.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Suceava