Colegiul Național ”Petru Rareș” – Beclean

0

În anul 1956 ia fiinţă Şcoala Medie Mixtă prin transformarea unei clase a VIII – a serale în clasă de zi, prima promoţie a liceului absolvind în 1960. În perioada 1956-1978 liceul din Beclean funcţionează cu clase de uman şi real atât la învăţământul de zi cât şi la seral. În anul 1977 prin comasarea Liceului Teoretic cu Liceul Metalurgic (care a fost înfiinţat în 1975) ia naştere Liceul Industrial Metalurgic. În perioada 1978 – 1990 funcţionează în Beclean două licee: Liceul Industrial Metalurgic şi Liceul Agroindustrial. Din 1990 cele două licee devin grupuri şcolare – Grupul Şcolar Industrial şi respectiv Grupul Şcolar Agricol. În 1995 Grupul Şcolar Industrial capătă denumirea Gr. Şc. „PETRU RAREŞ” iar în 1996 devine Liceul Teoretic „PETRU RAREŞ”, în acest an luând fiinţă şi Grupul Şcolar „ H. Coandă” prin separarea claselor cu profil tehnologic de Liceul Teoretic. Din 1991 s-au făcut înscrieri şi în clasa I astfel că începând cu anul şcolar 1998-1999 Liceul Teoretic „Petru Rareş” Beclean are toate formele de învăţământ preuniversitar. În anul 1999, având în vedere rezultatele obţinute de-a lungul anilor şi calitatea activităţilor instructiv – educative desfăşurate, la solicitarea şcolii, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat atribuirea denumirii de COLEGIU NAŢIONAL fostului liceu teoretic.

In brief

Activă din: 1975

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Bistrița Năsăud