Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

0

în anul 2007 primeşte denumirea de Colegiul Silvic “Bucovina”, care în prezent şcolarizează un număr de aproximativ 1000 de elevi, angajaţi în diverse forme de învăţmânt: liceal (profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului, cu specializările: tehnician ecolog, tehnician hidrometeorolog şi tehnician în silvicultură şi profil Servicii cu specializările: tehnician în activităţi economice, tehnician în administraţie şi tehnician în turism), Şcoala de Arte şi Meserii pe domeniul Silvicultură şi postliceal – frecvenţă redusă cu specializarea: tehnician în cultura şi protecţia pădurilor. În perspectiva unei silviculturi fără frontiere, Colegiul Silvic “Bucovina” şcolarizează şi elevi de pe malul drept al Prutului, cu convingerea că frontierele dintre ţări pot fi depăşite şi prin intermediul educaţiei.
Scoala este situată într-o zonă forestieră, unde silvicultura reprezintă o ocupaţie dintre cele mai importante, fapt reliefat de amplasarea în zonă a unor institutii de profil: Staţiunea Experimentală de cultură a molidului (ICAS Câmpulung), Ocoalele Silvice: Tomnatec, Pojorâta, Vama, Frasin, Breaza, Stulpicani şi Directia Silvica Suceava.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Suceava