COLEGIUL TEHNIC BALȘ

0

Înființată la 6 iulie 1971 prin ordinul 4560 al Ministerului Învățământului, colegiul nostru și-a adaptat continuu oferta educațională la cerințele pieței forței de muncă, propunând noi specializări, accentuând caracterul formativ de educație printr-o temeinică pregătire teoretică și practică a tinerilor care ne trec pragul și încercând mereu formarea acestora, atât prin metode tradiționale consacrate, cât și prin metode noi, adecvate învățământului actual, cu deschidere spre viitor. Permanenta racordare la exigențele și cerințele pieței și seriozitatea cu care este abordat procesul instructiv-educativ la nivelul colegiului sunt posibile datorită unei valide și complexe baze materiale, dar mai ales corpului profesoral format din specialiști competenți, dascăli care s-au aplecat cu răbdare și dăruire asupra formării fiecărui copil, desfășurând activitatea educațională într-un parteneriat elev-profesor.

In brief

Activă din: 1971

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Olt