Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior” Cluj-Napoca

0

În anul 1971 datorită nevoilor crescute de specialişti în domeniul comunicaţiilor se înfiinţează Şcoala de Specializare Postliceală cu Profil de Comunicaţii la Mare Distanţă, Electromecanic Telecomunicaţii şi RadioTV.

Reformarea care are loc în învăţământul preuniversitar românesc din anul 1977 duce la apariţia unui liceu cu profil de telecomunicaţii, Liceul Industrial “George Bariţiu”.În anul 1990 şcoala primeşte denumirea de “Grup Şcolar Industrial de Poştă şi Telecomunicaţii” .Rezultatele obţinute la examenele terminale, numărul mare de absolvenţi înscrişi într-o formă de învăţământ superior, evaluările instituţionale încheiate cu calificative excelente, au condus la împlinirea deziteratului pe care şcoala şi la propus: ridicarea la rang de COLEGIU, alegându-şi ca mentor spiritual o mare personalitate a ştiinţei româneşti, un promotor al dezvoltării comunicaţiilor universale, profesor universitar dr.Augustin Maior, nume sub ale cărui auspicii îşi va desfăşura, cu respect şi recunoştinţă întreaga activitate. 

In brief

Activă din: 1971

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Cluj