Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petrosani

0

Actuala clădire a Grup Şcolar „Dimitrie Leonida” Petroşani a fost dată în folosinţă în anul 1971 şi devenea al doilea liceu industrial din Petroşani. În anul 1977, din dispoziţia ministerului care ne patrona, cele două licee se vor unifica formând Grupul Şcolar Industrial Petroşani cu următoarele forme de învăţământ: liceu, curs de zi şi seral, şcoala profesională, şcoala de maiştri.
După 1990, are loc o nouă reorganizare, din trupul Grupului Şcolar desprinzându-se Liceul Teoretic.
La ora actuală , procesul de modernizare şi re-formare a şcolii noastre este în plină desfăşurare, răspunzând astfel cerinţelor economiei de piaţă, necesarului de forţă de muncă al oraşului nostru şi nu numai.
Dacă înainte accentul cădea pe formarea de forţă de muncă pentru minerit, acum se are în vedere diversificarea specializărilor, implementarea unor noi curriculumuri, în funcţie de cerinţele impuse de reforma învăţământului, de fapt de viată însăşi.

In brief

Activă din: 1977

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Hunedoara