Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca

0

În baza legii nr. 2/1966 şi a Hotărârii Consiliului de Miniştrii nr. 1378/1966 , în Cluj-napoca ia fiinţă LICEUL INDUSTRIAL ENERGETIC cu specialitatea electroenergetică, cursuri de zi şi seral.Şcoala a funcţionat la înfiinţare în localul Liceului nr. 14 din str. Geordano Bruno nr. 46, cu doua clase anul I, curs de zi, având 72 elevi şi o clasa curs seral cu 34 de elevi. Unitatea şcolara era subordonata Ministerului Învăţământului şi tutelată de Ministerul Energiei Electrice. În anul şcolar 1967- 1968 ia fiinţă: GRUPUL ŞCOLAR ENERGETIC CLUJ, care şcolarizează muncitori, electricieni CSR.Unitatea şcolara a funcţionat în primul an în localul Liceului nr. 10 din str. Horea nr. 52.

Ordinul nr. 4565/ 19.09.2000 al Ministerului Educaţiei Naţionale, în urma unei evaluări instituţionale, modifica denumirea Grup Şcolar Industrial Energetic Cluj-Napoca în: COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ- NAPOCA, denumire sub care funcţionează şi în prezent .

In brief

Activă din: 1966

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Cluj