Colegiul Tehnic Forestier, Piatra Neamț

0

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamţ, instituţie de învăţâmânt cu vechi tradiţii în domeniul forestier, este printre puţinele de profil din ţară, asigurând cu profesionişti atât necesarul intern de resurse umane (reprezentat de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, Direcţia Silvică Neamţ şi agenţii economici din domeniul protecției mediului, prelucrării lemnului
mecanicii) cât şi pe cel european. Absolvenţii Colegiului Tehnic își pot găsi cu uşurinţă un loc de muncă în Uniunea Europeană și datorită domeniilor de instruire conexe pregătirii de bază:
salmonicultură, amenajări de spaţii verzi, valorificarea produselor nelemnoase ale pădurii, fon cinegetic şi vânătoare, etc.
Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamţ promovează dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure pentru tinerii şi adulţii din zona Moldovei, judeţul Neamţ şi
alte judeţe ale Regiunii N-E, un învăţământ orientat pe valori, pe creativitate, pe competenţe şi abilităţi care să le permită absolvenţilor rapida inserţie pe piaţa muncii.

In brief

Activă din: 1948

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Neamț