Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”

0

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iaşi are misiunea de a oferi cu maximă responsabilitate şi la
standarde de înaltă calitate, comunităţii locale şi regionale, Moldova de Nord- Est, oportunităţi instructiv – educative şi de pregătire tehnologică, în acord cu exigenţele impuse de integrarea României în spaţiul economic al Uniunii Europene.

In brief

Activă din: 1966

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Iași