Colegiul Tehnic ”Mircea cel Bâtrân”, București

0

În anul 1966 ia fiinţă Liceul Industrial de Transporturi (L.I.T.) aparţinând Ministerului Transporturilor cu sediul în Calea Griviţei nr. 31. Unitatea funcţionează sub această denumire şi în această locaţie până în anul 1974 când se împarte în Grup Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, Poduri “Aurel Vlaicu”, cu sediul în strada Expresului nr. 1 şi în Grupul Şcolar Auto Bucureşti cu sediul în Bulevardul Păcii nr. 391.

Grupul Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, Poduri “Aurel Vlaicu cuprindea Liceul Industrial nr. 10 şi Şcoala Profesională nr. 38, care funcţionează în această formă până în anul 1990, când se transformă din nou în Grup Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate cu sediul în strada Feroviarilor nr. 37, unde funcţionează şi în prezent şi Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” cu sediul în strada Expresului nr. 1.

 În anul 2010 prin O.M.E.C.T.S. Nr. 5375/2010 , Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate îşi schimbă denumirea în Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”.

In brief

Activă din: 1966

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București