Colegiul Tehnic “MIRON COSTIN” Roman

0

 Acum 141 de ani a luat fiinţă „din iniţiativă privată” prima „şcoală de meserii de ambele sexe”, care a parcurs o istorie bogată în rezultate meritorii şi al cărei motiv de înfiinţare îl găsim în mănunchiul de mijloace ale luptei naţionale din acea vreme. Deschiderea şcolii are loc la 2 martie 1880 în cadru festiv, iar recunoaşterea ei de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice are loc la 3 septembrie 1880.Alte denumiri  au fost: Şcoală Tehnică Metalurgică, Şcoală  Medie Tehnică de Mecanică şi Siderurgie, Şcoală Medie Tehnică de Mecanizarea Agriculturii, Grup Şcolar Agricol Roman, Liceul Agricol Roman,  Liceul industrial nr. 5,  Grupul Şcolar Agricol Roman, Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman.

In brief

Activă din: 1880

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Neamț