Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman

0

În anul 2010 Colegiul Tehnic ”Petru Poni” fuzionează cu Grupul Școlar Industrial Construcții de Mașini Roman în baza OMECTS nr.4156/2010 . Istoricul acestui liceu se întinde pe o perioadă de 90 de ani, fiind înființat după Marele Război inițial ca Școală normală pentru pregătirea învăţătorilor. Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii, dr. Constantin Angelescu, a acordat o atenţie specială pregătirii viitorilor învăţători pe care îi considera condiţia determinantă în procesul de modernizare din lumea satelor. În acest context a luat fiinţă la Roman Şcoala Normală de Băieţi „Ion Creangă” în anul 1919. Clădirea școlii a fost dată în folosință 5 ani mai târziu,în anul 1924.

In brief

Activă din: 1919

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Neamț