Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva

0

 În anul 1977 prin Decretul 191/12 iulie 1977, se înfiinţează în Deva, în actuala locaţie, Liceul Industrial Nr. 5 care preia patrimoniul Liceului Real – Umanist nr. 2 şi întreaga bază materială a Şcolii de şoferi din Ilia.
Liceul Industrial Nr. 5 a pregătit elevi în domeniul transporturilor auto, în meseriile: electromecanic auto (liceu zi şi seral), mecanic conducător auto, electrician auto, tinichigiu auto (şcoală profesională zi) şi maistru mecanic auto (şcoală de maiştri seral). Ca urmare a creşterii numărului de clase (elevi) cât şi a diversificării nivelului de învăţământ, din 1990 unitatea funcţionează sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Deva.În anul şcolar 2006-2007, prin decizia nr. 170/28.08.2006 privind reorganizarea reţelei şcolare, unitatea noastră şcolară se comasează cu Şcoala Generală „Eminescu Petöfi” Deva purtând în continuare denumirea Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva.

In brief

Activă din: 1977

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Hunedoara