Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni

0

Colegiul „Vasile Lovinescu” oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din localitate şi din zona geografică arondată Municipiului Fălticeni.
Unitatea de învăţământ este continuatoarea unei tradiţii izvorâtă din specificul economic trecut şi actual al zonei, influenţat de mediul geografic şi populaţia locală. Pentru anul școlar în curs numărul elevilor interesaţi de oferta educaţională a şcolii a permis realizarea planului de şcolarizare în procent de 100% la clasele de liceu şi 100% la clasele de profesională.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Suceava