Consiliul Județean Brașov

0

Consiliul Județean Brașov este autoritate a administrației publice locale. Conform legii, are urmatoarele categorii de atributii:organizarea si functionarea institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; dezvoltarea economico-sociala a judetului; gestionarea ptrimoniului judetului; gestionarea serviciilor publice din subordine; cooperarea interinstitutionala; alte atributii prevazute de lege.

In brief

Activă din: 1968

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Brașov