Consiliul Județean Sălaj

0

Guvernanța teritorială a judetului Sălaj este asigurată de Consiliul județean – autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul județean Sălaj este alcătuit din președintele Consiliului județean și 30 de consilieri județeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii, numărul acestora fiind determinat de numărul locuitorilor județului.

In brief

Activă din: 1992

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte: 31

Organizații:

Țara: România

Prezență: Sălaj