Grădiniţa cu Program Prelungit “Lumea copiilor” Nr 25 Braşov

0

Grădiniţa cu Program Prelungit “Lumea copiilor” Nr 25 Braşov tinde spre a fi un loc prietenos, în care toţi copiii să beneficieze de programe educaţionale cu predare în limbile: română, germană, maghiară, programe îmbunătăţite continuu. Cadrele didactice acţioneaza pentru construirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de curriculum pentru învăţământul preşcolar care să le permită preşcolarilor adaptarea eficientă la şcoală şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă. Demersul educaţional al grădiniţei promovează egalitatea şanselor, responsabilizarea părinţilor pentr educaţia timpurie, pregătirea şi evoluţia copiilor, dar şi dezvoltarea interacţiunii cu comunitatea locală.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Scoli

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Brașov