Imprimeria Națională

0

Compania Națională Imprimeria Română sau Imprimeria Națională (CNIN) este o tipografie deținută de Statul Român, fiind organizată ca societate comercială pe acțiuni cu capital majoritar de stat. Se află sub autoritatea Ministerul Finanțelor Publice. Este producător cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, formularelor cu regim special, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor pe suport electronic.

In brief

Activă din: 1839

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București