Institutul Național de Endocrinologie ”C.I. Parhon”

0

Încă din perioada anilor 1935 – 1936, printre preocupările profesorilor C.I. Parhon şi Şt. M. Milcu, secondaţi de dr. Marcela Pitiş, era înfiinţarea unui institut in domeniul endocrinologiei care, la acea vreme, fiinţa în modestul serviciu al Spitalului de Boli Mentale şi Nervoase din Bucuresti. Organizarea institutului s-a făcut pe baza unei concepţii profund moderne şi revoluţionare, de avangardă pentru momentul înfiinţării, dar mereu ascendentă in evoluţia ei, cu drept ţel competenţa. În elaborarea bazei teoretice, organizatorice şi funcţionale, un rol determinant l-a avut Şcoala Româneasca de Endocrinologie, în concepţia careia endocrinologia era considerată o ramură a biologiei şi medicinii, o ştiinţă de sine stătătoare, multidisciplinar complexa si de graniţă, nu ca o simplă disciplină a medicinii interne sau a altei discipline.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București