Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București

0

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București este o instituție de interes public național, în domeniul public al statului, cu personalitate juridică, în administrarea și subordinea Ministerului Sănătății Publice. Are un număr de 300 de paturi, având ca obiect de activitate asistența medicală, cercetarea științifică și învățământul medical de specialitate, o bogată tradiție recunoscută pe plan național și internațional și un personal universitar de înaltă ținută științifică.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București