Liceul Energetic – Târgu Jiu

0

În anul 1977, Liceul “Ecaterina Teodoroiu” situat în strada 1 Decembrie 1918, nr. 29 bis, a trecut sub tutela Întreprinderii Electrocentrale Rovinari şi a devenit Liceul Industrial Energetic “Ecaterina Teodoroiu”.

Pe lângă baza materială existentă, respectiv corpul principal al liceului, un internat, o cantină şi o centrală termică, IE Rovinari a îmbunătăţit substanţial baza materială prin construirea unui corp de 6 laboratoare pe trei nivele, alipit corpului principal de clădire, o sală de sport, un corp cu 6 ateliere şcoală, un nou internat, magazii şi alte anexe necesare procesului instructiv-educativ. Dezvoltându-se permanent, atât numeric cât şi valoric, Liceul Industrial Energetic “Ecaterina Teodoroiu” a devenit în 1990 Grup Şcolar Industrial Energetic “Ecaterina Teodoroiu” cu 52 de clase de liceu, şcoală profesională şi şcoală postliceală, având 1580 de elevi şi 86 cadre didactice titulare.

In brief

Activă din: 1918

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Gorj