Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud

0

În 1893 în Abrud funcţiona într-o clădire construită în acest scop o şcoală elementară de stat maghiară. Se fac solicitări repetate către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii pentru înfiinţarea unui liceu dar din lipsă de fonduri aprobarea pentru o şcoală civilă se obţine abia la 1 septembrie 1907. Şcoala civilă şi-a deschis porţile pentru 75 de elevi în localul şcolii elementare. 10 octombrie 1910 – Şcoala Civilă din Abrud se transferă în noul local de şcoală de pe actuala stradă a Cetăţii. După Marea Unire din 1918 – prin reorganizarea învăţământului Şcoala Civilă devine Şcoală de Stat Mixtă, având clase de predare în limba română şi limba maghiară. Martie 1919 are loc depunerea jurământului de credinţă a cadrelor didactice faţă de statul român, fapt ce marchează începutul învăţământului liceal în limba română. 1920-1921 – şcoala primeşte denumirea de Şcoală Medie de Stat pentru Băieţi. Tot atunci se înfiinţează şi Şcoala Medie pentru Fete cu sediul în alt local.

În 9 martie 1958, la 50 de ani de existenţă a învăţământului liceal în Abrud, Şcoala Medie primeşte numele martirilor răscoalei din 1784 “Horea, Cloşca şi Crişan”, nume pe care-l poartă şi azi.

In brief

Activă din: 1908

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Alba