Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”, Râmnicu Vâlcea.

0

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” oferă servicii educaţionale printr-un proces de învăţământ adaptabil nevoilor de educaţie ale tuturor copiilor şi tinerilor. Asigură condiţiile dezvoltării durabile şi va acţiona pentru respectarea dreptului fundamental la educaţie.

In brief

Activă din: 1953

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Vâlcea