Liceul Tehnologic “Al. Vlahuţă” Şendriceni

0

Liceul Tehnologic„Alexandru Vlahuță” Șendriceni este o unitate de învăţământ preuniversitar care asigură pregătirea profesională a tinerilor din regiunea de nord –est a ţării și care va continua şi în următorii ani creşterea nivelului de atingere a Standardelor de Pregătire Profesională bazate pe cunoaşterea limbilor străine, a culturii tehnologice, a spiritului antreprenorial şi a competenţelor profesionale specifice nivelurilor de pregătire 3 si 4, concomitent cu adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă reglementate de Programele Regionale şi locale de Acţiune din Învăţământul Profesional şi Tehnic.

In brief

Activă din: 1919

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Botoșani