Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Fetești

0

Liceul Feteşti a fost înfiinţat în anul 1953. În anul 1977, odată cu industrializarea învăţământului, Liceul Feteşti a fost subordonat şi Ministerului Transportului şi Telecomunicaţiilor-Centrala de Construcţii Căi Ferate Bucureşti, iar denumirea s-a schimbat în Liceul Industrial Feteşti. Subordonarea s-a menţinut şi după 1 septembrie 1990 când Liceul Industrial s-a scindat în două unităţi şcolare, din care Şcoala Profesională C.C.F. Feteşti, care a devenit în 1992 “GRUP ŞCOLAR CONSTRUCŢII CĂI FERATE FETEŞTI”. Dubla subordonare a încetat odată cu apariţia Legii Învăţământului nr.84/1995 când cele două clădiri, atelierele şi baza materială aferenta procesului de instrucţie şi educaţie s-a reintegrat în patrimoniul M.E.C. De-a lungul timpului, în cadrul unităţii, s-a asigurat pregătire prin liceu, forma de zi şi seral, şcoală profesională cu durata de doi, trei şi patru ani, şcoala complementară şi de ucenici, şcoală tehnică de maiştri, şcoala postliceală-cursuri de zi sau seral, cursuri de dublă calificare: şoferi-categoriile B şi C , buldoexcavatorist. 

In brief

Activă din: 1953

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Ialomița