Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeș

0

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeșa fost înfiinţat în 1961 ca unitate de şcolarizare cu dublă subordonare (sub patro­natul I.T.A. Argeş), cu scopul de a furniza forţă de muncă calificată pentru întreprinderile de transporturi rutiere aflate în zona centrală a Ro­mâniei. Beneficiind de o dotare modernă la acea vreme şi spaţii adecvate, a devenit în scurt timp şcoala-etalon a Ministerului Transporturilor, fiind astfel implicată în toate acţiunile de perfec­ţionare şi specializare organizate de Departa­mentul transporturilor rutiere (schimburi de ex­perienţă naţionale şi internaţionale, activităţi metodice generalizate, sesiuni de comunicări ştiinţifice).

In brief

Activă din: 1961

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Argeș