Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea

0

În circuitul liceelor tulcene, Colegiul „Brad Segal” este singurul liceu cu profil resurse naturale și protecția mediului, singură unitate de învățământ din jud. Tulcea care pregătește specialiști în domeniul protecției mediului. Colegiul nostru a beneficiază de Programul PHARE ȚVET, ceea ce a dus la reabilitarea infrastructurii școlii și la dezvoltarea bazei materiale, venind astfel, în sprijinul optimizării activității instructiv-educative. Colegiul „Brad Segal” își propune formarea de absolvenți în măsură să decidă asupra carierei lor și să se integreze activ în viață socială.În ultimii 10 ani, aproximativ 85 % dintre absolvenții liceului au urmat cursurile unei facultăți (inginer produse alimentare,ecologi,management,construcții,medicină,ASE,industria farmaceutică,etc).

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Tulcea