Liceul Tehnologic “Constantin Brancoveanu” Scornicești

0

Şcoala are misiunea de a educa tinerii, în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe individual unite. Totodată, L.T.C.B are misiunea de a încuraja elevii şi profesorii de a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Olt