Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea

0

Prin H.G.R. nr.705/1991, Grupul Școlar pentru Exploatarea și Industrializarea Lemnului își schimbă denumirea în Grupul Școlar Forestier Rm. Vâlcea.
Beneficiarii acestei forțe de muncă au fost Ocoalele silvice din întreagă țară, Combinatele de prelucrare a lemnului (CPL-uri), întreprinderile forestiere de exploatare și transport (IFET-uri) și întreprinderile de construcții forestiere (ICF-uri).
Grupul Școlar Forestier Rm. Vâlcea școlarizează elevi din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea, Sibiu, fiind singură unitate școlară de profil din regiunea de dezvoltare Oltenia.
Începând cu octombrie 2005, școală noastră și-a schimbat din nou numele în Colegiul Tehnic Forestier titulatura pe care o poartă și astăzi.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Vaslui