Liceul Tehnologic ”Ghenuță Coman” Murgeni

0

  Sub conducerea ministeriatului Spiru Haret a început la Murgeni construirea unei şcoli cu patru săli de clasă în anul 1908. În anul 1952 se mai anexează vechii construcţii încă patru săli de clasă. În anul 1957 in fiinţă aici liceul de cultură generală. În perioada anilor 1961 – 1963 şi-a desfăşurat activitatea în cadrul liceului şcoala agricolă profesională. În momentul actual, Liceul Tehnologic „Ghenuţă Coman „ Murgeni, funcţionează cu un număr de 14 clase de învăţământ liceal – cursuri de zi şi o clasă de rută progresivă  pregătind elevii în meseriile de tehnician în activităţi economice,tehnician ecolog şi protecţia calită mediului,tehnician veterinar ,tehnician zootehnist, tehnician agronom, beneficiind de o bogată bază materială de instrucţie şi educaţie compusă din laboratoare de cultură generală (fizică, chimie, biologie), laboratoare de specialitate (zootehnie, anatomie, microbiologie, agricultură-agronomie), cabinete de instruire practică tip laborator, cabinete pe discipline de învăţământ, C.D.I., bibliotecă, două cabinete IT, posibilitate de internet în toate clasele şi, din anul şcolar 2004-2005,  o sală de sport modernă cu o suprafaţă utilă de joc de peste 800 metri pătraţi

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Vaslui