Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Deva

0

Unitatea şcolară a fost înfiinţată în 1967, sub titulatura Grup Şcolar Profesional şi asigura pregătirea elevilor în profilul minier, preparare, topografie minieră.

În 1973 devine Liceu Industrial nr.1, în 1977 devine Grup Şcolar Minier, iar în 1998 devine Grup Şcolar “Grigore Moisil”. Această transformare a fost în acord cu transformările economice din comunitatea locală și a demonstrat extraordinara mobilitate și adaptabilitate a liceului. Oferta educaţională a şcolii s-a aliniat politicii educaţionale, cerinţelor pieţei muncii, făcând faţă cu succes dinamicii acesteia şi cerinţelor sociale ale comunităţii locale.

In brief

Activă din: 1967

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Hunedoara